REINIGER VAN KALKAANSLAG EN CEMENTSPOREN

Verwijdert kalkaanslag, algenbloei en cementsporen

Ondergrond :

Alle bestrating en tegels in bakstenen, natuurlijke of gereconstrueerde stenen, in elkaar grijpende straatstenen, enz.

Effectief tegen kalkaanslag en algenbloei
Eenvoudig en snel aan te brengen
Effectief in 15 minuten

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 1L, 5L

Breng het product puur aan met een sproeier of een kwast.
Het product werkt snel en wordt gekenmerkt door een licht bruisen dat het materiaal niet schaadt.
Laat gedurende 10 tot 15 minuten inwerken.
Borstel en spoel daarna met water.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.
Een nieuwe applicatie kan nodig zijn voor dikke cementsporen en/of hardnekkige algenbloei.
Eindig altijd met het afspoelen.

Opslag op een vorstvrije plaats.
Uit de buurt van voedsel en buiten het bereik van kinderen houden.

Xi (irriterend).
R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

--
commodo Sed id neque. ut mattis pulvinar odio vel, ultricies suscipit justo