REINIGER SCHIMMELVORMING

Elimineert zwarte aanslag en schimmels als gevolg van vocht

Effectief tegen zwarte aanslag en schimmelvorming
Eenvoudig en snel aan te brengen
Diepgaande werking in 12 uur

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 1L, 750mL Verbruik: 1L voor 8m²

Breng het product puur aan met een sproeier of met een kwast.
Laat gedurende 10 minuten tot 1 uur inwerken.
Wrijf indien nodig met een borstel, vooral op de tegelvoegen.
Afspoelen met een spons en water.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Opslag op een vorstvrije plaats.

Xi (irriterend).
R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

--
nec suscipit luctus elit. id Donec neque. velit, consectetur et, Nullam