REINIGER OPEN HAARDEN

Verwijdert het rookzwart en geeft opnieuw een schoon uiterlijk

Effectief tegen rookzwart
Eenvoudig en snel aan te brengen
Effectief in 15 minuten

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 750mL Verbruik: 1L voor 4m²

Breng het product puur aan met een sproeier of een kwast op de zwarte oppervlakken.
Laat het 1 tot 12 uur staan voor een grondige actie.
Spoel af met een borstel en water van zodra het hout zijn natuurlijke aspect heeft teruggekregen.
Herhaal de handeling als het hout na 12 uur nog niet volledig in de oorspronkelijke kleur is hersteld.
Na het drogen, kan het opnieuw bedekt worden met vernis, verf of beits.

Opslag op een vorstvrije plaats.

Xi (irriterend).
R36/38: irriterend voor de ogen en de huid.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

--
ut ut adipiscing consectetur id sem,