REINIGER MUREN EN GEVELS

Verwijdert vuil en herstelt een schoon uiterlijk

Ondergrond :

Coatings, pleister, stenen, enz.

Effectief tegen vervuiling en vet
Eenvoudig en snel aan te brengen
Effectief in 24 uur

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 1L, 2,5L, 5L

Bevochtig de ondergrond.
Verdun op een basis van 1 liter product met 4 tot 9 liter water.
Spuit deze mengeling op de ondergrond.
Laat gedurende 1 tot 2 uur inwerken.
Afspoelen met een hogedrukreiniger ingesteld op gemiddelde druk.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.
Belangrijk: breng het pure product niet aan op verf of zelfs verdund op glas, aluminium, metalen oppervlakken, hout, marmer en vegetatie

Opslag op een vorstvrije plaats.

C (bijtend) - bevat dinatriummetasilicaat.
R34: Veroorzaakt brandwonden.
S1: Achter slot bewaren.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).  

Andere suggesties…

--
fringilla felis dolor. Nullam ut odio in luctus