REINIGER KUNSTSTOF PVC

Verwijdert vuil en ontvet de ondergrond

Reinigt, vernieuwt en onderhoudt
Eenvoudig en snel aan te brengen
Verzuurt

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 1L, 750mL

Oppervlakken beschermen die niet gereinigd hoeven te worden zoals geverfde oppervlakken, glas, metalen.
In geval van accidentele spatten, onmiddellijk spoelen met water.
Stof de ondergrond af met een eenvoudige borstel of waterstraal, om los vuil te verwijderen.
Breng het product puur aan met een sproeier of met een kwast en bedek het hele oppervlak gelijkmatig. Laat het 15 minuten inwerken.
Wrijf met een spons of borstel om de reiniging te voltooien.
Spoel daarna af met een jet of met een spons goed gedrenkt in water.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Opslag op een vorstvrije plaats.

Xi (irriterend).
R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

--
in libero. ipsum venenatis dapibus commodo id,