REINIGER JALOEZIEËN, PARASOLS EN KUSSENS

Verwijdert vastgezet vuil en zwart van verontreiniging

Behoudt de kleuren van de stoffen
Eenvoudig en snel aan te brengen
Zonder chloor en is biologisch afbreekbaar

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 1L, 750mL

Bescherm oppervlakken die niet gereinigd hoeven te worden, zoals geverfde oppervlakken, kunststoffen, metalen, glas, enz. In geval van accidentele spatten, onmiddellijk spoelen met water.
Breng het product puur aan met een sproeier.
Laat gedurende 10 tot 15 minuten inwerken.
Spoel af met water tijdens het borstelen van de stof.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Opslag op een vorstvrije plaats.
Uit de buurt van voedsel en buiten het bereik van kinderen houden.

Xi (irriterend).
R36: Irriterend voor de ogen.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Andere suggesties…

--
tristique ut tempus luctus in id,