REINIGER BESTRATING EN BUITENVLOEREN

Verwijdert vuil en herstelt een schoon uiterlijk

Ondergrond :

Bestrating en buitenvloeren: in elkaar grijpende straatstenen, natuurlijke of gereconstrueerde stenen, ruw of gebeitst beton, gewassen grind, terracotta, enz.

Effectief tegen vervuiling en vet
Eenvoudig en snel aan te brengen
Effectief in 15 minuten

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 1L, 2,5L, 5L

Bevochtig de ondergrond.
Verdun op een basis van 1 liter product met 14 tot 19 liter water.
In geval van zeer vastgezette vet- of olievlekken, het product verdunnen op basis van 1 liter product met 1 tot 4 liter water.
Spuit deze mengeling op de ondergrond.
Laat gedurende 45 tot 60 minuten inwerken.
Afspoelen met een hogedrukreiniger of met een borstel en een jet en eventueel met warm water.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.
Belangrijk: breng het pure product niet aan op verf of zelfs verdund op glas, aluminium, metalen oppervlakken, hout, marmer en vegetatie

Opslag op een vorstvrije plaats.

C (bijtend) - bevat dinatriummetasilicaat. R34: Veroorzaakt brandwonden.
S1: Achter slot bewaren.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S45: Bij een ongeval of als men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen)

--
Lorem id accumsan ipsum mi, Praesent massa