GEVELREINIGER VOOR BAKSTEEN EN TERRACOTTA

Elimineert vervuiling, korstmossen en pollutie

Effectief tegen vervuiling en pollutie
Eenvoudig en snel aan te brengen
Effectief in 20 minuten

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 1L, 2,5L

Bescherm oppervlakken die niet hoeven te worden gereinigd, zoals geverfde oppervlakken, marmer, kalksteen, glas, metalen, enz. Bevochtig de ondergrond als die droog is. Breng het product puur aan met een penseel of met een nylon borstel. Laat gedurende 10 tot 20 minuten inwerken, Spoel grondig af met water en wrijf indien nodig met een borstel.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Opslag op een vorstvrije plaats.
Uit de buurt van voedsel en buiten het bereik van kinderen houden.

C (bijtend) - bevat ammoniumbifluoride.
R22: schadelijk bij inslikken.
R34: veroorzaakt brandwonden.
S1: achter slot bewaren.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen)

Andere suggesties…

--
Sed in ante. accumsan consequat. eget Praesent odio