DAKREINIGER

Verwijdert vervuiling, witte en gele korstmossen

Ondergrond :

Terracottategels, natuurlijke leien, vezelcement, enz.

Effectief tegen vervuiling en vet
Eenvoudig en snel aan te brengen
Effectief in 24 uur

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 5L, 20L

Bevochtig de ondergrond voor de toepassing.
Breng het product puur aan met een sproeier.
Vermijd spatten op de omringende vegetatie.
Laat 1 tot 3 uur inwerken, afhankelijk van de staat van de ondergrond.
Afspoelen met een hogedrukreiniger ingesteld op gemiddelde druk.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Opslag op een vorstvrije plaats.
Uit de buurt van voedsel en buiten het bereik van kinderen houden.

S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37: Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen.
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  

--
at libero Aliquam vulputate, ut Lorem ut