BARBECUE REINIGER

Verwijdert vlekken en geeft opnieuw een schoon uiterlijk

Ondergrond :

Stenen barbecue, pleisterwerk of terracotta

Effectief tegen vetvlekken en rookzwart
Eenvoudig en snel aan te brengen
Effectief in 90 minuten

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 1L, 750mL Verbruik: 1L voor 4m²

Oppervlakken beschermen die niet gereinigd hoeven te worden.
In geval van accidentele spatten, onmiddellijk spoelen met water.
Breng het product puur aan met een kwast op het te reinigen oppervlak.
Laat gedurende 60 tot 90 minuten inwerken.
Afspoelen met een hogedrukreiniger of met een borstel en waterstraal.
Een nieuwe applicatie kan nodig zijn voor hardnekkige vlekken.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Opslag op een vorstvrije plaats.

Xi (irriterend).
R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

--
mattis vel, amet, nec libero sem, commodo dapibus tristique