WATERAFSTOTENDE BESCHERMING SPECIAAL ABSORBERENDE MATERIALEN

Voorkomt de penetratie van water in absorberende materialen

Ondergrond :

Ongeverfde vezelcement golfplaten

Kalksteen, tufsteen

Beperkt het vastzetten van vuil
Facile et rapide à appliquer
Respecteert de ondergrond en is chloorvrij

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 1L, 5L, 20L Verbruik: 1L voor 5m²

Oppervlakken beschermen die niet behandeld hoeven te worden.
In geval van accidentele spatten, vooral op glas en aluminium, onmiddellijk spoelen met water.
Breng het product puur aan met een sproeier, met een kwast of met een roller op een schoon, droog en stofvrij oppervlak.
Slechts één laag aanbrengen van onder naar boven.
Breng het product nooit opnieuw over zichzelf aan.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Opslag op een vorstvrije plaats.

Xi (irriterend).
R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Andere suggesties…

--
venenatis ut commodo amet, sit elementum Praesent at libero