SLIPREDUCTOR

Vermindert de gladheid van natte bodems

Ondergrond :

Alle buiten- en binnenbestrating en tegels, vooral rond zwembaden, in entreehallen, trappen, badkamers, enz.

Eindbehandeling en zonder spoelen
Eenvoudig en snel aan te brengen
Effectief in 60 minuten

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 1L, 5L Verbruik: 1L voor 6m²

Oppervlakken beschermen die niet behandeld hoeven te worden (geverfde oppervlakken, kunststof, metalen, glas, enz.).
In geval van accidentele spatten, onmiddellijk reinigen met water.
Breng het product puur aan met een roller of een kwast op een schone en droge vloer.
Laat gedurende 1 tot 2 uur inwerken.
Grondig spoelen met een waterstraal of met een dweil.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Opslag op een vorstvrije plaats.

Xn (schadelijk) - bevat ammoniumfluoride.
R20/21/22: Schadelijk bij inademing, huidcontact en inslikken.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

--
libero tristique elementum Curabitur libero at ut id, lectus dolor. elit. ut