GECONCENTREERDE BEHANDELING OM TE VERDUNNEN

Verwijdert korstmossen, algen en groene aanslag en maakt waterdicht.

Vroeger “antimosmiddel” genoemd

Ondergrond :

Terracottategels, ongeverfde vezelcement golfplaten, leisteen.

Monolaag-coatings en andere coatings, bakstenen, kalkstenen en andere absorberende oppervlakken.

Vernietigt de micro-organismen. Voorkomt de penetratie van water.
Eenvoudig en snel aan te brengen. Zonder spoelen.
Respecteert het milieu. Zonder chloor.

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 1L, 2,5L, 5L Verbruik: 1L voor 5m²

In aanwezigheid van dik mos, grote lagen korstmossen, eerst borstelen of afschrapen.
Oppervlakken beschermen die niet behandeld hoeven te worden.
In geval van accidentele spatten, onmiddellijk reinigen met een doek gedrenkt in white spirit.
Vervolgens het zuivere product van onder naar boven op het droge oppervlak aanbrengen met behulp van een sproeier, een kwast of een roller.
Nooit afspoelen na het aanbrengen.
Gereedschap na gebruik met white spirit reinigen. Belangrijk: niet aanbrengen bij regenachtig weer
Niet aanbrengen op de omringende vegetatie.
Vermijd contact met vissen en eventuele lekkage in vijvers, rivieren, watermassa's, enz.

Opslag op een vorstvrije plaats.

Xn (Schadelijk) - bevat gedesaromatiseerde white spirit.
R10: Ontvlambaar.
R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken.
R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S15: Verwijderd houden van warmte.
S16: Verwijderd houden van vlammen of andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
S24/25: Vermijd contact met de huid en met de ogen.
S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

--
commodo lectus Phasellus risus ut consectetur