EXTERNE BEHANDELING VAN HET HUIS

Ondergrond :

Leien, vezelcement, tegels (terracotta en beton), dakspanen, kunststoffen, enz.

Coatings, pleisters, verf, hout, stenen, bakstenen, enz.

In elkaar grijpende straatstenen, natuurlijke of gereconstrueerde stenen, ruw of gebeitst beton, gewassen grind, terracotta, enz.

Vernietigt de meest resistente micro-organismen. Zonder spoelen.
Eenvoudig en snel aan te brengen. Zonder spoelen.
Respecteert het milieu. Zonder chloor

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 1L, 5L, 15L, 20L, 750mL Verbruik: 1L voor 5m²

In aanwezigheid van dik mos, grote lagen korstmossen, eerst borstelen of afschrapen.
Bij zeer warm weer de te behandelen oppervlakken bevochtigen om ze af te koelen en vervolgens laten drogen.
Vervolgens het zuivere product van onder naar boven op het droge oppervlak aanbrengen met behulp van een sproeier, een kwast of een roller.
Nooit afspoelen na het aanbrengen.
Gereedschap na gebruik met water reinigen. Belangrijk: niet aanbrengen bij regenachtig weer.

Opslag op een vorstvrije plaats.

S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Andere suggesties…

--
justo Phasellus amet, commodo dolor. non Aliquam elementum