ANTI-SALPETER BEHANDELING

Verwijdert de salpeter van het oppervlak

Ondergrond :

Bakstenen, pleisters, stenen, cement, beton, coatings, enz.

Vernietigt de meest resistente micro-organismen. Zonder spoelen.
Eenvoudig en snel aan te brengen. Zonder spoelen.
Respecteert het milieu. Zonder chloor

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 1L, 5L Verbruik: 1L voor 6m²

Borstel alle losse en niet-klevende onderdelen af.
Breng het pure product aan met een kwast, een roller of een sproeier tot de ondergrond verzadigd is, tot ver buiten de te behandelen gebieden.
Wanneer de ondergrond droog is, meestal na 2 of 3 uur, breng dan een tweede laag aan.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Opslag op een vorstvrije plaats.

S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37: Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen.
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

--
luctus lectus vel, leo elit. sem, suscipit id, quis et, sed