BEHANDELING TENNIS, PARKING, MACADAM

Verwijdert korstmossen, algen en groene aanslag

Ondergrond :

Tennis, parkings, macadam, opritten, trottoirs, wegdekken, etc.

Vernietigt de meest resistente micro-organismen. Zonder spoelen.
Eenvoudig en snel aan te brengen. Zonder spoelen.
Respecteert het milieu. Zonder chloor

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Verpakking: 5L, 20L Verbruik: 1L voor 5m²

Beschrijving

In aanwezigheid van dik mos, grote lagen korstmossen, eerst borstelen of afschrapen.
Breng het pure product aan op de ondergrond met behulp van een sproeier.
Nooit afspoelen na het aanbrengen.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.
Belangrijk: niet aanbrengen bij regenachtig weer.
Toepassingstemperatuur: tussen 5° en 25°C

Beschrijving

Opslag op een vorstvrije plaats.

Samenstelling

S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S26: Ingeval van contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37: Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen.
S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

--
ultricies at Aliquam id leo quis libero. dapibus risus. eleifend accumsan