Positionering voor Reach

Naleving van de geldende Europese regelgeving. Yoni, R&D
Wat is REACH?

REACH verwijst naar de verordening over de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen, evenals de beperkingen die van toepassing zijn op deze stoffen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), die op 1 juni 2007 in werking is getreden met als doel het vroegere wetgevingskader van de Europese Unie (EU) inzake chemische stoffen te stroomlijnen en te verbeteren.

De doelstellingen van REACH zijn de volgende:

 • De volksgezondheid en het milieu beter beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen;
 • Het concurrentievermogen van de Europese chemische industrie versterken, een belangrijke sector van de EU-economie;
 • Bevordering van alternatieve methoden voor het beoordelen van de gevaren van stoffen;
 • Zorgen voor het vrije verkeer van stoffen op de interne markt van de Europese Unie.

Alle fabrikanten en importeurs van chemische stoffen zijn verplicht om de risico’s te identificeren en te beheren die verbonden zijn aan de stoffen die zij produceren en op de markt brengen.

De verplichtingen van downstreamgebruikers met betrekking tot REACH:
 • De preregistratie-, registratie- en autorisatiefasen zorgvuldig volgen;
 • Uitvoering van de risicobeheersmaatregelen aanbevolen door de leverancier;
 • Overdracht van informatie over stoffen als zodanig of in preparaten op en neer in de toeleveringsketen;
 • Mededeling van het gebruik (geïdentificeerd gebruik) aan uw leverancier, zodat er rekening mee kan worden gehouden in het technisch dossier en het chemisch veiligheidsrapport;
 • Mededeling van het gebruik van een stof of preparaat in de toeleveringsketen (ongeschikte risicobeheersmaatregelen, nieuwe informatie over de gevaren van de stof of het preparaat…);
 • Gebruik van de stof in overeenstemming met de voorwaarden van de vergunning. Voor stoffen waarvoor autorisatie is vereist (informatie in het veiligheidsinformatieblad). Als het gebruik niet wordt gedekt door de autorisatie, moet de gebruiker een autorisatieverzoek indienen voor zijn eigen gebruik en zijn klanten.
De verplichtingen van de distributeurs met betrekking tot REACH:

 • • Uitvoering van de risicobeheersmaatregelen aanbevolen door de leverancier met betrekking tot het transport en de opslag;
 • • Overdracht van informatie over stoffen als zodanig of in preparaten op en neer in de toeleveringsketen (leveranciers aan haar klanten; klanten aan hun leveranciers).
Algimouss ten opzichte van REACH

Algimouss ten opzichte van REACH
Algimouss verbindt zich ertoe om als een downstreamgebruiker te voldoen aan de REACH-vereisten. We informeren onze klanten over het standpunt van REACH met betrekking tot de producten die we gebruiken. De grondstoffen die wij gebruiken en die moeten worden geregistreerd, zijn of zullen door onze leveranciers worden gepreregistreerd, waardoor de beschikbaarheid ervan wordt gegarandeerd. Algimouss bevindt zich in een gunstige positie, zowel bij de inkoop van grondstoffen als bij formuleringsprocessen. Dit wordt grotendeels ondersteund door het gebruik van enkele hernieuwbare materialen op basis van natuurlijke oliën en vetten.

Als gevolg hiervan bevindt u zich ook in een gunstige positie als gebruiker en distributeur van onze formules. We hebben altijd gewerkt om de kwaliteit, het respect voor het milieu en de veiligheid van onze producten te waarborgen. REACH is daarom een voortzetting van de strategie ontwikkeld door Algimouss.

felis elementum Donec consectetur tristique massa Curabitur mattis Phasellus